Πρόγραμμα γραμματείας – Απόλλωνος 45

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
καθημερινά βάση του παρακάτω προγράμματος

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

17:00-20:30

17:00-21:00

16:00-20:30

17:00-21:00

16:00-20:30

Αφήστε μια απάντηση